Публічна оферта

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу звичайних парфумерно-косметичних виробів, торгової марки "UKRAINIAN ROSE", (надалі-Товар), представлених на сайті https://ukrainianrose.com.
Даний договір є публічним, тобто відповідно до статей 633,641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

1. Визначення термінів
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://ukrainianrose.com/, дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.2. Товар/послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на сайті Інтернет-магазину https://ukrainianrose.com/ та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.
1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://ukrainianrose.com, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.
1.4. ПОКУПЕЦЬ – дієздатна фізична особа, яка отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, який представлений на сайті Інтернет-магазину.
1.5. ПРОДАВЕЦЬ–Фізична особа-підприємець Марчук Олена Михайлівна, місце здійснення діяльності м.Івано-Франківськ, Площа Ринок, буд.1, яка діє відповідно до чинного законодавства України.

2. Предмет Договору
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеного на сайті Інтернет-магазину.
2.3.Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді чи повідомленням по телефону.

3. Оформлення Замовлення
3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.
3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:
3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;
3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
3.3.3. контактний телефон.
3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
3.5. Якщо будь-якій із Сторін Договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.
3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п.3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.
3.7. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в корзині замовлення на сайті Інтернет-магазину. Після оформлення Замовлення дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.
3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна і Доставка Товару
4.1 Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем самостійно і вказується на сайті Інтернет-магазину https://ukrainianrose.com/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів, які додали в віртуальну корзину і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки Товару.
4.2 Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку.
4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).
4.4. Покупець оплачує замовлення шляхом банківського переказу коштів на поточний рахунок Продавця через Інтернет-банкінг чи банківською карткою Visa, MasterCard (Інтернет-еквайрінг liqpay). При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки.
4.5. Покупець вправі здійснити розрахунок під час отримання Товару в службі доставки на території України або на території іншої країни, відповідно до місця здійснення замовлення Товару, за умови попередньої оплати Покупцем грошових коштів, в розмірі попередньо погодженому Сторонами.
4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.
4.7. Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто.
4.8. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, термін придатності тощо).

4.9. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості та зовнішнього вигляду Товару
4.10. У разі відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці кур'єром компанії-перевізника, Товар повертається Продавцеві.
4.11.Всі питання, що виникають в процесі оплати та доставки Товару, Покупець з'ясовує за контактними даними сайту.
4.12. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місці поставки Товару при самостійній доставці Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Продавець зобов’язується:
5.1.1. Передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.
5.1.2. Не розголошувати отриману від Покупця інформацію, і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
5.2. Продавець має право:
5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації на сайті .
5.2.2 В односторонньому порядку припинити продаж Товару за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
5.3 Покупець зобов'язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.
5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Повернення Товару
6.1. Відповідно до вимого статі 9 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. №1023-ХІІ та Додатку №3 до Постанови КМУ «Про реалізацію окремих положень Закону України« Про захист прав споживачів» від 19.03.1994р. №172 (із наступними змінами та доповненнями Товар за цим Договором (парфумерно-косметичні вироби) належної якості обміну (поверненню) не підлягають.
6.2. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7. Відповідальність
7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного зберігання чи використання Товару придбаного у Продавця.
7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.
7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

9. Інші умови Договору
9.1. Цей Договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:
Фізична особа-підприємець
Марчук Олена Михайлівна
ЄДРПОУ: 3236017706
UA773052990000026007045507876
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Місце здійснення діяльності : 76018, м. Івано-Франківськ,
Площа Ринок,1, Торговий центр «Галерея Н »
Платник єдиного податку 2-ї групи
Тел.0504347102 електронна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.